AMAÇ

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Fırat Kısa Film Yarışması’nın amacı; yaratıcı gençleri keşfetmek, sinema öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak, kısa film çalışmaları ve bunların ülkemiz sinema sektörüne tanıtılması ve dolayısıyla Türk Sineması’na destek sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerinin ve sinema alanında çalışmaları olanların sanat duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek de festivalin amaçları arasındadır.

 

KAPSAM
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi danışmanlığında film etkinliklerinin ve kısa film yarışmasının gerçekleştirilmesi Fırat Kısa Film Festivali’nin temel felsefesidir. Gerek üniversite öğrencilerince ve gerekse diğer yönetmenlerce üretilmiş olan kurmaca (konulu) kısa filmlerin yarıştırılması, kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, oturum ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ve diğer Fakültelerden akademisyenler ve film yönetmenlerinden oluşacak danışman kadro ile düzenlenecek etkinlikler ve katılımcı eserlerin gösterimleri 2 gün boyunca çeşitli aktivitelerle sürecektir. Ödüller, gala gecesinde görkemli bir törenle sunulacaktır.

 

TARİH
Festival 14 Nisan - 15 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

DESTEK VEREN KURUMLAR                      
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

 

FESTİVAL YÖNETİMİ

Başkan

Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL                                          (Fırat Üniversitesi Rektörü)

 

İdare Kurulu

Prof. Dr. Orhan KILIÇ                               (Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK              (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)

 

Festival Düzenleme Kurulu

Festival Yönetmeni: Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN
(
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Festival Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işıl HORZUM         
(
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

 

Festival Yürütme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇAKIR                          (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Vesile ÇAKIR                         (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. K. Özkan ERTÜRK                 (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN                 (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Dr. Derya Çetin ALTUNDAĞ     (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğr. Gör. Recep BAĞCI                                (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğr. Gör. Mustafa DEMİR                            (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Okt. Adem DOĞAN                                       (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğr. Gör. Göksel GÖKER                              (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğr. Gör. Günşad ÖZGER                             (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR                      (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Okt.. M. Fatih ÇAKAR                                  (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Uzm. H. Cem IŞIKLAR                                 (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Emrah ARĞIN                               (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. A. Yasir BİLİM                             (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Arş. Gör. Elvan KANMAZ                          (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Yunus NAMAZ                            (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Deniz ÖZER                                   (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Nural İmik TANYILDIZI              (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Burcu YILMAZ                             (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Arş. Gör. Neslihan YÜCESOY                      (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)

 

Görsel Tasarımlar

Sanat Yönetmeni: Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN

Dizgi Tasarım: Öğr. Gör. Recep BAĞCI

Afiş Tasarım: Arş. Gör. Elvan KANMAZ

Logo Tasarım: Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN
Web Tasarım: İsmail Hakkı TOPRAK

Festival Ekibi: F. Ü. İletişim Fakültesi Öğrencileri ve Sinema Topluluğu Üyeleri