Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, II. Kısa Film Festivali, ELAZIĞ

Tel : 0.424.237 00 00  Dahili : 4487 Arş. Gör. Neslihan YÜCESOY
                                      4473 Arş. Gör. Yunus NAMAZ
        
 E-posta : kisafilm@firat.edu.tr
                            Web: http://kisafilm.firat.edu.tr