A) Genel Şartlar

1. Katılımcılar sadece bir filmle yarışmaya katılabilirler.

2. Yarışmaya katılacak filmler 3 ayrı kopya halinde
     sadece DVD formatında
teslim edilmelidir.

3. Festivale, 01 Ocak 2010’dan sonra yapılmış filmler ile
    başvurulabilir.

4. Yarışma sadece kurmaca dalında yapılacaktır.

5. Başvuruda bulunan filmlerin süresi (jenerik dahil)
    25 dakika ile sınırlıdır.

6. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması

     zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına

     gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

7. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde

    saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

8. Yarışmaya gönderilen filmlerin ticari amaç gözetmeksizin

    düzenlenen gösterimlerde yer alması, yarışmacı tarafından

    kabul edilmiş sayılır.

B) Haklar ve Yükümlülükler

1.  Fırat Üniversitesi yarışmaya katılan bütün filmleri,

     Kısa Film Yarışması’nı tanıtıcı her türlü yayınında kullanma

     hakkına sahip olacaktır.

2.  Telif Hakları ile ilgili doğabilecek sorunlar eser sahibine aittir.

3.   Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza

     atarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm

     hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

C) Başvuru

                Katılımcıların en geç teslim tarihine kadar aşağıdaki belgeleri

                festival yönetimine ulaştırmaları gerekmektedir:

a) Başvuru formu,

b) Eserin DVD kopyalarının (3 adet) üzerine yönetmenin adı,

     filmin adı ve süresi yazılmalıdır.

c) 1 adet CD içerisinde,

     c 1) Eserle ilgili en az 2 adet siyah-beyaz veya renkli

            (CD’de kayıtlı dijital) fotoğraf,

     c 2) Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime),

     c 3) Sinopsis (en fazla 50 kelime),

     c 4) Film ve yönetmen bilgileri yer almalıdır.