Değerlendirme

* Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:

1. Aşama: Ön Seçici Kurul tarafından yapılacak eleme sonucunda

                    en az 6, en fazla 25 film finale kalacaktır.
2. Aşama: Finale kalan filmlerin değerlendirilmesi Seçici Kurul

                    tarafından yapılacaktır.

Önemli Tarihler

Filmlerin son teslim tarihi:                                            04 Mart 2011

Ön Seçici Kurulun finale kalan filmleri açıklaması: 15 Mart 2011
Seçici Kurulun ilk 6’ya kalan filmleri açıklaması:      01 Nisan 2011

Sonuçların açıklanması ve ödül töreni:                      15 Nisan 2011

Ödüller

1.Birincilik Ödülü:        3.000 TL

    İkincilik Ödülü:          2.000 TL

    Üçüncülük Ödülü:    1.000 TL

    Mansiyon Ödülü:   1’er adet dijital fotoğraf makinesi (Üç kişiye)

2. Özel ödül ve burs verme

·      Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen
kişi ve kuruluşların en geç 5 Mart 2010 tarihine kadar, Yarışma

      Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

·     Yarışma Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadan söz konusu

      yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs vb. verilemez.